Bijdragen aan Sophia Charlotte Weijl

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Sophia Charlotte Weijl

Sophia Charlotte Weijl

Amsterdam, – Birkenau,

Bereikte de leeftijd van 27 jaar

Foto’s

Verhalen

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Korte aanvulling

In de politierapporten van de gemeentepolitie Apeldoorn staat het volgende over Betje Weijl-van Praag genoteerd: Wordt telefonisch kennis gegeven dat de bewoonster van perceel Schuttersweg 88 vermoedelijk iets is overkomen daar men haar den geheelen dag nog niet heeft gezien. Zij woont alleen. Agent van politie Van Rave gaat ter plaatse en deelt even later per telefoon mede dat hij zich tot de won…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners