Bijdragen aan Mozes Zinger

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Mozes Zinger

Mozes Zinger

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 31 jaar

Foto’s

Verhalen

Het lot van Elisabeth Lea Root, haar 2e echtgenoot Joseph Zinger en hun gezin.

Elisabeth Lea Root, dochter van Mozes Root en Leentje Frank, hertrouwde op 6 December 1916 in Amsterdam met de diamantslijper Joseph Zinger, een zoon van Mozes Abraham Zinger en Femmetje Tonningen en woonden in de Rapenburgerstraat 132 in het oude centrum van Amsterdam. Zij hadden samen vier kinderen, te weten Mozes, Leentje, Abraham Joseph en Sarah. Ook Elisabeth’s dochter uit haar eerdere huweli…

Lees meer

Het lot van Mozes Zinger.

Mozes Zinger, geboren op 17 Juli 1906 in de Rapenburgerstraat 132 in Amsterdam, was een z.g. "voorkind" van Elisabeth Lea Root en Joseph Zinger. Beiden hebben  Mozes bij de geboorte erkend. Zijn moeder was na zeven jaar huwelijk in 1910 gescheiden van Isaac Montanhes en naar wat later is gebleken, is zij in December 1916 gehuwd met Joseph Zinger. Vóór dat zijn moeder officiëel getrouwd was kreeg M…

Lees meer

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners