Bijdragen aan Jansje Emden

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Jansje Emden

Jansje Emden

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 28 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Jansje Emden

Jansje Emden was een dochter van Benjamin Emden en Reintje Gerritse.
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Benjamin Emden en Jansje Emden.

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners