Bijdragen aan Naatje Busnac-Zwaab

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Naatje Busnac-Zwaab

Naatje Busnac-Zwaab

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 55 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Naatje Busnac-Zwaab

Naatje Zwaab huwde 350486 in 1910 in Amsterdam. Ze kregen vier kinderen, van wie de twee jongste in 1915 en 1918 overleden. Ze woonde sinds 1919 in het Apeldoornse Bos.
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart François Busnac

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners