Bijdragen aan Jacob Plas

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Jacob Plas

Jacob Plas

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 28 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Jacob Plas

Jacob Plas was een zoon van 326828.
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Isaäc Plas

Lees meer

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners