Bijdragen aan Jacob Plas

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Jacob Plas

Jacob Plas

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 28 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Jacob Plas

Jacob Plas was een zoon van 326828.
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Isaäc Plas

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners