Bijdragen aan Jacob Kool

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Jacob Kool

Jacob Kool

Amsterdam, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 19 jaar

Beroep: Fruithandelaar

Verhalen

Over Jacob Kool

Jacob Kool was een zoon van Philip Kool en Judith Peperwortel.
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Philip Kool

Lees meer

Politie van Apeldoorn

Op 7 december 1940 wordt door het Apeldoornsche Bosch bij de politie melding gemaakt dat Jacob Kool is weggelopen. Dit is samen met een andere jongeman, die de oorlog zal overleven.

Jacob Kool wordt alsvolgt omschreven: 17 jaar, forsche gebouwd, flinke kleur, zwarte krullen, gekleed met grijs pak en lage zwarte schoenen.

Twaalf dagen keert Jacob, zonder de andere jongeman, terug op de zorginstelli…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners