Bijdragen aan Abraham Juda Levie

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Abraham Juda Levie

Abraham Juda Levie

Nieuwe Pekela, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 35 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Abraham Juda Levie

Deze persoon wordt herdacht op een gedenkteken in Assen. Een beschrijving van dit gedenkteken is te vinden op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners