Bijdragen aan Jacqueline Blitz

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Jacqueline Blitz

Jacqueline Blitz

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 65 jaar

Foto’s

Verhalen

Jacqueline Blitz

Jacqueline was een dochter van Aron Blitz en Saartje Levy Levison. Ze was niet gehuwd.

Bron SAA archiefkaart Jacqueline Blitz 23-3-1877

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners