Bijdragen aan Isaac Roco

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Isaac Roco

Isaac Roco

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 40 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Isaac Roco

Isaac Roco was van 26-03-1933 t/m 25-03-1942 gehuwd. Zijn ex vrouw en hun dochter hebben de oorlog overleefd.
Stadsarchief Amsterdam archiefkaart Isaac Roco

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners