Bijdragen aan Abraham Vieijra

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Abraham Vieijra

Abraham Vieijra

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 59 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Abraham Vieijra

Abraham Vieijra was een zoon van Jacob Vieijra en Margaretha Monnikendam. Hij was ongehuwd, doofstom en woonde sinds 5 November 1927 in het Apeldoornse Bos in Apeldoorn.
Abraham kwam uit een gezin met zeven kinderen, waarvan één broer de oorlog heeft overleefd en één broer voor de oorlog al is overleden.
Zijn andere zuster en broers, t.w. Marianne, Joseph, Mozes en Simon, zijn eveneens omgekomen…

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners