Bijdragen aan Mietje de Raaij

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Mietje de Raaij

Mietje de Raaij

Haarlem, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 62 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Mietje de Raaij

Uit het Apeldoornse bevolkingsregister blijkt dat Mietje de Raaij woonachtig was in het Apeldoornse Bos.
Als overlijdensdatum wordt 25 januari 1943 aangehouden, drie dagen na de deportatiedatum van de inwoners.

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners