Bijdragen aan Mietje de Raaij

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Mietje de Raaij

Mietje de Raaij

Haarlem, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 62 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Mietje de Raaij

Uit het Apeldoornse bevolkingsregister blijkt dat Mietje de Raaij woonachtig was in het Apeldoornse Bos.
Als overlijdensdatum wordt 25 januari 1943 aangehouden, drie dagen na de deportatiedatum van de inwoners.

Lees meer

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners