Bijdragen aan Salomon van Gelderen

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Salomon van Gelderen

Salomon van Gelderen

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 43 jaar

Foto’s

Verhalen

Salomon van Gelderen

Salomon was de broer van Marianna en Roosje van Gelderen.

Salomon was de zoon van Arie van Gelderen geboren 14 september 1869 te leiden en overleden te Amsterdam op 10 februari 1929 en Annette van Gelderen geboren te Delftshaven op 28 maart 1869 en overleden te Amsterdam op 9 december 1923.
Salomon had twee zussen, Marianna en Roosje. Marianna was geboren 16 oktober 1896 te Amsterdam en overleden 8 april 1977. Zij was getrouwd met Wilhelm Boom en zij had…

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners