Bijdragen aan Louis Möller

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Louis Möller

Louis Möller

Rotterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 37 jaar

Foto’s

Verhalen

Ouders Louis Möller

Louis Möller was de zoon van Victor William Möller (geboren in Kopenhagen) en Clara de Jong (Leiden).

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners