Bijdragen aan Frits Joop van Dantzig

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Frits Joop van Dantzig

Frits Joop van Dantzig

Rotterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 23 jaar

Beroep: Radiotechnicus

Foto’s

Verhalen

Over Frits Joop van Dantzig

Frits Joop van Dantzig werkte als huisknecht in het Apeldoornse Bos, waar hij op 28 april 1942 in dienst was getreden.
Gemeentearchief Apeldoorn, personeelslijst van Het Apeldoornsche Bosch

Lees meer

Frits Joop van Dantzig

Verloving- en ondertrouwaankondiging Nieuwe Apeldoornse Courant, 1942

Lees meer

Gedeporteerd personeel Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als personeelslid van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoer…

Lees meer

Over de broers Frits Joop en Joop Louis van Dantzig

De jongens Frits Joop en Joop Louis woonden vanaf zomer 1933 bij hun tante Cato Abraham - de Hoop van moederszijde. Hun ouders waren Louis van Dantzig (geboren 16 april 1882 - overleden 29 juli 1933 Voorburg) en Henriette de Hoop (geboren 27 december 1888 Rotterdam en overleden 29 juli 1933 Voorburg). De gezamenlijke sterfdag van de beide ouders duidde op een noodlottig ongeval. In Delpher is inde…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners