Bijdragen aan Henderina van Gelder

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Henderina van Gelder

Henderina van Gelder

Leeuwarden, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 63 jaar

Foto’s

Verhalen

Gezin Jacob Seijffers

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 11600) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners