Bijdragen aan Hendrica Hompes-van Gelder

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Hendrica Hompes-van Gelder

Hendrica Hompes-van Gelder

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 68 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Hendrica Hompes-van Gelder

Hendrica van Gelder was getrouwd met David Hompes. Het echtpaar woonde aan de Melkmarkt 18 te Zwolle.
D. Stibbe en J. Hagedoorn, Herinneringsboek joods Zwolle 1940-1945 (Zwolle 1995) 38-39

Lees meer

Opname

Hendrica Hompes-van Gelder is volgens het Zwolse bevolkingsregister op 6 juni 1919 van de Melkmarkt 18 te Zwolle verhuisd naar het Apeldoornse Bos.

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners