Bijdragen aan Isaäc Michel

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Isaäc Michel

Isaäc Michel

Amsterdam, – Apeldoorn,

Bereikte de leeftijd van 49 jaar

Verhalen

Over Isaäc Michel.

Isaac Michel was een zoon van Friedrich Michel en Lena Reiwit. Hij was op 21 December 1892 geboren in Amsterdam. Net als zijn oudere broer Herman, werd Isaac kleermaker van beroep. Op 25 October 1911 werd Isaac Michel “tot den dienst aangenomen”, maar in het Amsterdamse Militie register zijn geen verdere aantekeningen gemaakt, waaruit kan worden afgeleid in welk onderdeel hij dienst gedaan heeft ,…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners