Bijdragen aan Sara Prins

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Sara Prins

Sara Prins

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 23 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Sara Prins

Sara Prins was het zesde kind uit het huwelijk van Abraham Prins en Grietje Levitus. Zij was geestelijk gehandicapt. Op 3 juni 1922 werd ze als patiënt opgenomen in Het Apeldoornse Bosch. Bij de ontruimingsactie van de verpleeginrichting op 21 januari 1943 is zij vanaf het spoorwegstation Apeldoorn met de overige patiënten en een deel van het verplegend personeel naar Auschwitz op transport gestel…

Lees meer

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners