Bijdragen aan Alexander Salomon Slagter

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Alexander Salomon Slagter

Alexander Salomon Slagter

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 47 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Alexander Salomon Slagter

Alexander Salomon Slagter was een zoon van Joseph Slagter en Hermina de Bruin. Hij trouwde Henriette Marie Melkman in Amsterdam op 15 Augustus 1917. Zij was een dochter van Samuel Melkman en Sara Boom.
Per 27 December 1927 werd Alexander Salomon Slagter ingeschreven in het Bevokingsregister van de gemeente Apeldoorn.
Website www.wiewaswie.nl en Bevolkingsregister Apeldoorn.

Lees meer

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners