Bijdragen aan Alexander Salomon Slagter

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Alexander Salomon Slagter

Alexander Salomon Slagter

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 47 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Alexander Salomon Slagter

Alexander Salomon Slagter was een zoon van Joseph Slagter en Hermina de Bruin. Hij trouwde Henriette Marie Melkman in Amsterdam op 15 Augustus 1917. Zij was een dochter van Samuel Melkman en Sara Boom.
Per 27 December 1927 werd Alexander Salomon Slagter ingeschreven in het Bevokingsregister van de gemeente Apeldoorn.
Website www.wiewaswie.nl en Bevolkingsregister Apeldoorn.

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners