Bijdragen aan Frauke van der Pool

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Frauke van der Pool

Frauke van der Pool

Veendam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 31 jaar

Beroep: Keukenmeisje

Foto’s

Verhalen

Over Frauke van der Pool

Frauke van der Pool was een dochter van Simon van der Pool en Sara Engers.
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Sara Engers

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners