Bijdragen aan Simon Jas

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Simon Jas

Simon Jas

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 24 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Simon Jas

Simon Jas was een zoon van Hartog Jas en Klara van der Sluis.
Stadsarchief Amsterdam, gezinskaart Hartog Jas.

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners