Bijdragen aan Rachel Polak

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Rachel Polak

Rachel Polak

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 23 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Rachel Polak

Rachel Polak was de dochter van Salomon Polak en Mietje van der Velde.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Lees meer

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners