Bijdragen aan Rachel van Stratum-Mok

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Rachel van Stratum-Mok

Rachel van Stratum-Mok

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 51 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Rachel van Stratum-Mok

Rachel Mok was getrouwd met Marcus van Stratum. Zij werd verpleegd in de psychiatrische inrichting het Apeldoornse Bos.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners