Bijdragen aan Frits de Vries

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Frits de Vries

Frits de Vries

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 35 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Frits de Vries

Frits de Vries was een zoon van Melchia de Vries en Marianne Heertje.
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Melchia de Vries

Lees meer

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners

<