Bijdragen aan Frits de Vries

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Frits de Vries

Frits de Vries

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 35 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Frits de Vries

Frits de Vries was een zoon van Melchia de Vries en Marianne Heertje.
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Melchia de Vries

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners