Bijdragen aan Paul Rosentreter

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Paul Rosentreter

Paul Rosentreter

Schloppe, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 11 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Paul Rosentreter

Paul’s ouders, Isaac en ?, gingen begin 1939 vanuit Duitsland naar Shanghai. Daarna ging Paul met een Kindertransport naar België, waar hij in huis kwam bij de Nederlandse familie Heertje in Antwerpen. Tijdens de oorlogsdagen in 1940 vluchtte de familie Heertje naar Frankrijk, en nam Paul mee. De familie reisde door naar Bordeaux, en Paul kwam onder de hoede van het Belgische Rode Kruis in Parijs.…

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners