Bijdragen aan Eva Henderika de Vries-Magnus

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Eva Henderika de Vries-Magnus

Eva Henderika de Vries-Magnus

Smilde, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 51 jaar

Verhalen

Lees meer

De familie Magnus te Smilde

Een korte geschiedenis

De familie Magnus woonde sinds in ieder geval de achttiende eeuw in Smilde. In 1793 werd Simon Magnus daar geboren als zoon van Nathan Magnus. Hij was vleeshouwer en koopman. Zijn zoon Nathan werd in Smilde geboren in 1821 en was ook vleeshouwer van beroep. Nathan kreeg in 1856 in Smilde weer een zoon Jacob, die volgens het kadaster en zijn huwelijksakte ook weer vleeshouwer was en volgens zijn ov…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners