Bijdragen aan Alexander Glaser

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Alexander Glaser

Alexander Glaser

Nijmegen, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 58 jaar

Foto’s

Verhalen

Huwelijk

Hij trouwde in Frankrijk in 1919 met Andrée Juliette Robardet. Ze woonden in Brussel voor hun scheiding in 1929. (Mededeling van een nicht van Andrée Juliette Robardet, ontvangen via Geneanet.)

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners