Bijdragen aan Louis Israel Kiek

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Louis Israel Kiek

Louis Israel Kiek

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 29 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Louis Israel Kiek

Louis Israel Kiek was een zoon van Cosman Kiek en Lea Meliono.  Hij had nog een zus en broer, Esther en David, die thuis bij hun moeder woonden. Louis Israel Kiek woonde sinds 1 July 1932 in het Apeldoornse Bos.

Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Louis Kiek en Lea Meliono.

Lees meer

Re: Louis Kiek

Volgens de archiefkaart in Amsterdam is zijn naam Louis Israel Kiek. Hij was de jongste zoon van Cosman Kiek en Lea Meliono.

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners