Bijdragen aan Rebecca Opdenberg

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Rebecca Opdenberg

Rebecca Opdenberg

Den Haag, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 37 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Rebecca Opdenberg

Rebecca Opdenberg is waarschijnlijk in het Apeldoornse Bosch geplaatst toen het Zorgcentrum Willem van den Bergh moest worden geëvacueerd in het najaar van 1942.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Lees meer

Rebecca Opdenberg

Rebecca Opdenberg werd op 2 februari 1932 opgenomen in het 'Apeldoornse Bosch'

Bron: Cartotheek Apeldoornse Bosch

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners