Bijdragen aan Louis Kellerman

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Louis Kellerman

Louis Kellerman

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 57 jaar

Foto’s

Verhalen

Broers Kellerman

Louis Kellerman was een broer van Bernard Kellerman (1877-1943), die uit Tilburg werd gedeporteerd. Dat blijkt uit het bevolkingsregister van Geleen, waar ze in 1921 als broers op hetzelfde adres staan ingeschreven.
Uit de archiefkaart van Louis bij het gemeentearchief Amsterdam blijkt dat hun ouders waren Joseph Kellerman en Eva Fraenkel.

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners