Bijdragen aan Rosette Gerzon-Goslinski

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Rosette Gerzon-Goslinski

Rosette Gerzon-Goslinski

Groningen, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 22 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Rosette Gerzon-Goslinski

Rosette Goslinski was een dochter van de grossier Salomon Goslinski en Frouwkje Gosschalk.
Ze trouwde op 28 januari 1943 met Arthur Jules Gerzon in kamp Westerbork.
Register van huwelijksakten, opgesteld op de hulpsecretarie van de burgerlijke stand in het kamp Westerbork; archief van de gemeente Westerbork, opgenomen in het archief van de gemeente Midden-Drenthe te Beilen

Lees meer

Korte aanvulling bij Jetty de Lange-Hes

In verschillende brieven van Jetty de Lange-Hes aan haar vader Bension Levie Hes (die in het ziekenhuis ligt), schrijft ze over haar belevenissen tijdens de nachtdiensten op het Apeldoornsche Bosch. In één brief uit 1942 (vermoedelijk in de tweede helft van dat jaar) schrijft Jetty over diensten die ze samen met Rosette Gerzon-Goslinski werkt. Ze schrijft: 'Ik ben weer met Roza Goslinski in de wac…

Lees meer

Het transport van 22 januari 1943 van Apeldoornsche Bosch naar Westerbork

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van slachtoffers van de Sjoa van wie op grond van een aantekening op hun kaart in de Joodse Raad Cartotheek of andere omstandigheden is komen vast te staan dat ze op 22 januari 1943 van Apeldoorn naar Westerbork zijn gebracht.

In de voorafgaande nacht waren 1…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners