Bijdragen aan Anna de Jong

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Anna de Jong

Anna de Jong

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 42 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Anna de Jong

Anna de Jong was een dochter van Abraham de Jong en Maaike Cohen. Zij was ongehuwd.
Volgens het Bevolkings Register van de gemeente Apeldoorn, deel 74, blad 25, was Anna de Jong per 18 Augustus 1937 ingeschreven op het adres Zutphensestraat 106 in Apeldoorn, met als vermeld beroep "werkster".
Anna was reeds eerder als ingezetene van de gemeente Apeldoorn ingeschreven op hetzelfde adres, per 13 Oc…

Lees meer

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners