Bijdragen aan Meijer Staal

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Meijer Staal

Meijer Staal

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 63 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Meijer Staal

Van deze persoon is ook een JOKOS-dossier (nummer 33153) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 11389/9514).

Lees meer

Meijer Staal

Meijer is een zoon van Levie Staal en Eva Waterman. Hij trouwde 18 maart 1909 met Esther Trijtel (A'dam, 26 januari 1874).

Kinderen

Frederika, 17 februari 1910
Eva, 26 april 1913

Bron SAA archiefkaart Esther Trijtel 26-1-1874 en wiewaswie.nl (huwelijk Esther Trijtel)

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners