Bijdragen aan Hans Hermann van Dantzig

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Hans Hermann van Dantzig

Hans Hermann van Dantzig

Gouda, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 29 jaar

Foto’s

Verhalen

Patiënt sinds 1932.

Hans Hermann van Dantzig was sinds 15 februari 1932 patiënt bij het Apeldoornsche Bosch.

Bron: stadsarchief Amsterdam.

Lees meer

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners