Bijdragen aan Clara Eva van Praagh-van den Berg

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Clara Eva van Praagh-van den Berg

Clara Eva van Praagh-van den Berg

Den Haag, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 54 jaar

Foto’s

Verhalen

Overige familie

Schoonzus Angela Mol-van den Berg was getrouwd met broer Samuel van de Berg geboren op 25-08-1883 te Den Haag, overleden op 3-9-1941 te Den Haag, begraven op 5-9-1941 te Wassenaar.

Lees meer

Gezin Wolf van Praagh

Clara Eva van Praagh-van den Berg was de vrouw van Wolf van Praagh. Zij trouwden op 9 augustus 1916 te Den Haag.
Hun zoon Max werd geboren op 10 maart 1920 in Den Haag.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Van dit huishouden is ook een JOKOS-dossier (nummer 17195) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Ui…

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners