Bijdragen aan Jacob van Kollem

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Jacob van Kollem

Jacob van Kollem

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 30 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Jacob van Kollem

Jacob van Kollem was een zoon van Levie van Kollem en Jeannette Michel.
Stadsarchief Amsterdam. archiefkaart Levie van Kollem

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners