Bijdragen aan Abraham van Geuns

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Abraham van Geuns

Abraham van Geuns

Sappemeer, – Birkenau,

Bereikte de leeftijd van 22 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Abraham van Geuns

Abraham was de zoon van Leon van Geuns en Vrouke Glaser. Het gezin woonde in Nijmegen. De ouders en zijn getrouwde zus Marthalina Selma kwamen om in de Sjoa. Een ander gezinslid heeft de oorlog overleefd.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Lees meer

Gezin van Geuns-Glaser

 Léon van Geuns vestigde zich op 16 december 1922 in Nijmegen, komende vanuit Sappemeer (Groningen). Hij was gehuwd met  Vrouke Glaser (zie elders op deze site). Zij hadden samen drie kinderen.

 Op het adres Johannes Vijghstraat 60 hielden ze een pension. Vele joodse mensen verbleven er voor korte of langere tijd.

Het huis van het gezin Van Geuns-Glaser werd op 21 april 1943 ontruimd. Leon van Geu…

Lees meer

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners