Bijdragen aan Benjamin Cohen

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Benjamin Cohen

Benjamin Cohen

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 52 jaar

Foto’s

Verhalen

Benjamin Cohen

Benjamin is een zoon van Israël Levie Cohen en Jansje Samson.

Bron SAA archiefkaart Benjamin Cohen 16-6-1890

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners