Bijdragen aan David Brilleman

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk David Brilleman

David Brilleman

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 32 jaar

Foto’s

Verhalen

David Brilleman

David Brilleman (1910-1943) is een broer van Fanny Brilleman (1919-1943). Eén broer en één zus hebben de oorlog overleefd.

Lees meer

Politie van Apeldoorn

In het politierapport van 2 augustus 1942 wordt een notitie gemaakt die vermoedelijk over David Brilleman gaat. Er wordt melding gemaakt dat 'de patiënt uit het gesticht het Apeldoornsche Bosch is weggelopen'.

Hij wordt hier Salemon genoemd, maar zijn geboortedatum en -plaats komen wel overeen. Ook het feit dat David patiënt was binnen het Apeldoornsche Bosch is een indicatie dat het hem betreft, …

Lees meer

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners