Bijdragen aan David Brilleman

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk David Brilleman

David Brilleman

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 32 jaar

Foto’s

Verhalen

David Brilleman

David Brilleman (1910-1943) is een broer van Fanny Brilleman (1919-1943). Eén broer en één zus hebben de oorlog overleefd.

Lees meer

Politie van Apeldoorn

In het politierapport van 2 augustus 1942 wordt een notitie gemaakt die vermoedelijk over David Brilleman gaat. Er wordt melding gemaakt dat 'de patiënt uit het gesticht het Apeldoornsche Bosch is weggelopen'.

Hij wordt hier Salemon genoemd, maar zijn geboortedatum en -plaats komen wel overeen. Ook het feit dat David patiënt was binnen het Apeldoornsche Bosch is een indicatie dat het hem betreft, …

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners