Bijdragen aan Samuel Gompers

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Samuel Gompers

Samuel Gompers

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 48 jaar

Foto’s

Verhalen

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Samuel Gompers

Samuel Gompers was de zoon van Sara Schoontje Parser -Gompers en broer van Elisabeth en Flora Gompers. Zijn vader was al ver voor de oorlog overleden aan TBC. In de familie wordt hij altijd nog ‘ome Sem’ genoemd. Hij is niet vergeten.

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners