Bijdragen aan Rachel Dobraszijcki-Samson

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Rachel Dobraszijcki-Samson

Rachel Dobraszijcki-Samson

Rotterdam, – Birkenau,

Bereikte de leeftijd van 60 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Rachel Dobraszijcki-Samson

Van deze persoon is ook een JOKOS-dossier (nummer 6157) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners