Bijdragen aan Magiel Gaarkeuken

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Magiel Gaarkeuken

Magiel Gaarkeuken

Haarlem, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 26 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Magiel Gaarkeuken

Magiel Gaarkeuken was een zoon van Salomon Gaarkeuken en Grietje Beem. Geboren in Haarlem in 1916 en daar wonend, maar per 9 September 1919 ingeschreven in het Bevolkingsregister van Apeldoorn als bewoner van het Centraal Israëlitisch Krankzinnigengesticht Het Apeldoornse Bos. Magiel Gaarkeuken heeft de rest van zijn leven gewoond in het Apeldoornse Bos, tot het moment dat alle bewoners en persone…

Lees meer

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners