Artikel

Disclaimer

Juistheid van de gegevens

Er wordt veel zorg besteed aan de database met (openbare) persoonsgegevens, adressen en gezinssamenstelling van de slachtoffers van de Holocaust. Het JCK kan echter niet instaan voor de foutloosheid van de gegevens. Voor de juistheid van bijdragen van bezoekers draagt het JCK geen verantwoordelijkheid.

Bijdragen van bezoekers

Het plaatsen van bijdragen - inclusief het zo nodig verkrijgen van toestemming voor gebruik en het correct vermelden van de copyright-status van het geplaatste - is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het JCK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel inbreuk op het copyright door gebruikers. Zie ook regels betreffende privacy en auteursrecht en het gebruikersreglement.

Beheer van de database

Het Joods Cultureel Kwartier beheert de website en is auteur van de database met (openbare) persoonsgegevens, adressen en gezinssamenstelling van de slachtoffers van de Holocaust. Deze data worden op verzoek ter beschikking gesteld aan onderzoekers, instellingen of particulieren die zich bijvoorbeeld inspannen voor een op te richten (digitaal of fysiek) monument of website. Persoonsgegevens van gebruikers van de website (user-accounts) zijn hiervan uitgesloten.

Alle rechten voorbehouden