Bijdragen aan Nico Englander

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Nico Englander

Nico Englander

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 22 jaar

Beroep: Kantoorbediende

Foto’s

Verhalen

Over Nico Englander

Nico Englander werkte als leerling-verpleegkundige in het Apeldoornse Bos, waar hij op 27 april 1942 in dienst was getreden.
Gemeentearchief Apeldoorn, personeelslijst van Het Apeldoornsche Bosch

Lees meer

Gezin Jacques Englander

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 50962) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Personeel Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als personeelslid van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz.

Dit verhaal gaat over:
Elizabeth Andriesse
Gusta Beck
Elsie Berg
Simcha Bierman
Selina Flora Blitz
Harto…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners