Bijdragen aan Izaak Blog

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Izaak Blog

Izaak Blog

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 34 jaar

Foto’s

Verhalen

Ouders Izaak Blog

Izaak de Blog is de zoon van Samuel Blog en Vrouwtje de Leeuw

Lees meer

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners