Bijdragen aan Jetje Godfried

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Jetje Godfried

Jetje Godfried

Meppel, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 36 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Jetje Godfried

Jetje Godfried was een dochter van Izaak Godfried en Rachel Costers.
Zij was onderwijzeres en had jarenlang bij de Vledderschool in Meppel gewerkt. In mei 1935 was ze naar het Apeldoornse Bosch vertrokken.
Toevoeging van een bezoeker van de website


Deze persoon wordt herdacht op een gedenkteken in Meppel. Een beschrijving van dit gedenkteken is te vinden op de website van het Nationaal Comité …

Lees meer

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners