Bijdragen aan Jetje Godfried

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Jetje Godfried

Jetje Godfried

Meppel, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 36 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Jetje Godfried

Jetje Godfried was een dochter van Izaak Godfried en Rachel Costers.
Zij was onderwijzeres en had jarenlang bij de Vledderschool in Meppel gewerkt. In mei 1935 was ze naar het Apeldoornse Bosch vertrokken.
Toevoeging van een bezoeker van de website


Deze persoon wordt herdacht op een gedenkteken in Meppel. Een beschrijving van dit gedenkteken is te vinden op de website van het Nationaal Comité …

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners