Bijdragen aan Salomon Montesinos

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Salomon Montesinos

Salomon Montesinos

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 36 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Salomon Montesinos

Salomon Montesinos verbleef van 27 september 1926 tot 17 juni 1927 in het provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch. Tijdens de oorlog woonde hij in het Apeldoornse Bos.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Lees meer

Salomon ging van 3 april 1911 tot 31 januari 1921 naar de Amsterdamse dovenschool. Volgens de gegevens van de school was hij doof geboren en geheel doof. Zijn verstandelijke ontwikkeling was vrij goed, maar hij sprak slecht.

Zijn vader was roosjesslijper van beroep, een specifieke vorm van diamantslijpen.

Op 31 januari 1921 staat genoteerd dat Salomon geplaatst was op de ambachtsschool op de Weter…

Lees meer

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners