Bijdragen aan Izaak Gaarkeuken

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Izaak Gaarkeuken

Izaak Gaarkeuken

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 44 jaar

Foto’s

Verhalen

Het lot van de drie dochters van Emanuel Mossel, hun mannen en hun tante Petronella Wonder.

Na het overlijden van hun moeder Jansje Wonder en het vertrek van hun vader Emanuel Mossel naar Antwerpen in 1923, bleven de dochters Elisabeth, Alida en Hendrika Mossel, alsmede hun tante Petronella Wonder achter in de Nieuwe Kerkstraat 15  in Amsterdam.

De oudste dochter Elisabeth werd op 19 November 1923 hoofdbewoonster van een nieuwe woning op het Therese Schwarzplein 7. Haar zussen Alida en H…

Lees meer

Over Izaak Gaarkeuken

Izaak Gaarkeuken huwde Hendrika Mossel in 1925 in Amsterdam.
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Izaak Gaarkeuken

Lees meer

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners