Bijdragen aan Elize Joles-Lankhout

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Elize Joles-Lankhout

Elize Joles-Lankhout

Utrecht, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 62 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Elize Joles-Lankhout

Elize Lankhout was getrouwed met Joël Samuël Joles.

Het echtpaar had twee kinderen, die beide de oorlog hebben overleefd.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners