Bijdragen aan Simon Jonas Cohen

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Simon Jonas Cohen

Simon Jonas Cohen

Arnhem, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 45 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Simon Jonas Cohen

Simon Jonas Cohen was een zoon van Jonas Cohen en Sophia Wolf. Er is een gedenksteen voor hem (E 01 01) op de joodse begraafplaats Moscova in Arnhem.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Simon Jonas Cohen was sinds zijn 13e/14e opgenomen in het Apeldoornse Bos.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners